C'lela - English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

j


up high, on high A̱m sakka na̱ma̱ ja kada o̱mo̱ ela.
sift out Hava v'ja yala a̱v peta.
jàaù in a dense mass Te̱kte̱ka̱n ela̱v kan c'gwe̱ jaau.
jàbgsá pick up sth heavy with all your might Tu hav nu'jabgsa.
já̱bjá̱bì kind of vegetable soup El ta̱m to̱n to̱o̱ sa̱n ja̱bja̱bi. (sem. domains: 5.2 - Food.)
jàdàdà profusely, in abundance Yali na̱v gwai ne, potka jadada.
jàdká jump Naam ta la̱ jadka ma̱n koor da.
jàdkàl stiffly Wa wanta ela es es jadkal.
jàgàp lumpy, jumbled up Gaac el c'bo̱o̱l jagap, o̱m ta so̱o̱ da.
jàgjàgà loose Go̱ngo̱d emk o jagjaga a d'he̱e̱ktine.
jágrà pick up in pieces, rake, sweep or brush away dirt Hav a̱v jagra baa da̱n lo bat nan gwa to̱po̱.; U nokka tu hav nu'jagro.
jagrap
jagrap
jàgtàl bony, having large or prominent bones Gaag bunsk u, jagta ba u'wede.
jàjè snare - piece of string tied across the skin of a drum Jaje kaska an go̱ngo̱ d'kobtai ne.; Jaje ho̱dk on a̱n d'gula.
jàkánnà snap; sudden bite of a dog Noka sassa kada om jakan na vo.
jàkká̱mtá̱dnà̱ a kind of mushroom El nan ryaa jakka̱mta̱dna̱. (sem. domains: 1.5 - Plant.)
jákrà walk carefully (e.g. because of mud) Jakra, baad naakan c'co̱kto̱.
jàkrèe squatting Ye̱v reen na̱m ema kwe̱ga̱d jakree?
jaktal
jàktàl upright - like grass not properly weeded, after it rains Gwe̱e̱c unuku jaktal baa nu govi ne.
ja̱kta̱l
ja̱kta̱l
ja̱kta̱l
jàljàlà showing happiness as one walks along (esp. pleasure at sb's arrival) Ye̱n emin va̱ d'ke̱me̱ a̱v lata ge̱ jaljala?