Mundari - English


a
b
c
d
e
ë
g
i
ï
j
k
l
m
n
ny
ŋ
o
ö
p
r
t
u
ü
w
y


ꞌbija /i/ Bw (Bari) Mundari: i11 v kiss ꞌbiyet
ꞌbija ? be dried
ꞌbiyet na ꞌbiyetti -et/-etti Bw (Bari) Mundari: i11 kiss vn.actn kiss
ꞌbolot na Bw (Bari) n flower
ꞌbono lo Bw (Bari) Mundari: onoco n clothe around waist of women
ꞌbur ? v decay
ꞌbükü küꞌbüjïn Bw (Bari) Mundari: küꞌü n shield