Browse Tsakhur


u


uazikisim IV (-bı)azjuazруcуазEngjeep
ubaisim III (-bı)azjobaруcкварталEngblock
ubbaisim IV (-bı)azjöpüşруcпоцелуйEngkiss
ucağisim III (-bı)azjocaqруcкостёрEngcampfire
uçilişeisim IV (-bı)azjpeşə məktəbруcучилищеEngvocational or technical school
uçotxuniyməsd. IV (-bı)azjilişmişруcзастреваниеEngseizure
uç`ork`uniyisim I, II (-bı)uç`opk`uniyIIIuç`otk`uniyIVazjmünaqişəруcссораEngargument; conflict
ufisim III (-ar)azjhavaруcвоздухEngbreathUf av`u, lapna kyapqı`na.Подули и лампа погасла.
ufnidaazjufруcофEngoof
uftannasifət I, II, IIIuftanınIVuftanınbıplazjgözəlруcкрасивыйEngbeautiful
uğadbızərf azjuğurруcудачноEnga person who has luck
uğalisim IVazjyaz yağışıруcвесенний дождьEngspring rain
uğokkiyməsd. IV (-bı)azjyoxlama, vərəqləməруcпроверка, перелистываниеEngcheck, leaf through
uğomğarfeilazjnarahat olmaqруcбеспокоитьсяEngworryTelesmiş mexhe, uğomğar ixhes sabab deşda.Не торопись нет причины беспокоиться.
uğottalasfeil IVuğottalasınbıplazjdağıtmaqруcразрушатьEngdestroy
uğulyisim I (-bı)azjoğulруcсынEngson
uğurxhesfeil I, IIazjuğur olsunруcуспех естьEnghave successGadebı, şos uğurxhen!Мальчики, удаче вам!
uxaraisim III azjyun ipруcшерстьEngyarnYizde xale uxarayke rangnan turslini ha`a.
uxasfeil IVazjdoğmaqруcродитьEngbirth
uxoxasfeil I, IVyixoxasIIuvxoxasIIIvuxoxasplazjdoğmaqруcродитьEngbirth
uxurisim IIIazjduru məhlulруcкаша с конечностямиEngporridge from hoovesYuxxanira uxur hü qonşubişes, bidalni ha`an.
uq`unisim IV (-bı)azjtorpaqlı selруcоползеньEnglandslideSel k`ong`a çile öge uq`un kadaylen.
ulisim III (-eppı)1IIIazjgözруcглазEngeye2IVazjkameraруcфотоапаратEngcamera
ul 1
ulena gırisim III (-ar)azjqöz oyuğuруcглазницаEngeye socket
ulena xəneisim III (-bı)azjgöz bəbəyiруcзрачокEngpupil of eye

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >