Browse Tsakhur


x


xaadimisim I, II (-ar)azjxadimруcдеятельEngspecialist
xaan aq`vaisim IV (-bı)azjfasadруcфасадEngfacade
xaana xhoşiyisim III (-bı)azjevin yığışdırılmasıруcдомашняя уборкаEnghousecleaning
xaana işisim III (-bı)azjev işiруcдомашняя работаEnghousework
xabarisim III (-bı)1IIIazjxəbərруcрассказEngstory2IIIруcновостьEngnews
xabıts`iyisim III (-bı)Engghee
xadimisim I (-ar)1Iazjqısır, sonsuzруcбездетный человекEngchildless person2Iazjhərəmin qulluqçusuруcевнух, служитель гаремаEngeunuch, servant of the harem
xahişisim IV (-bı)azjxahışруcпросьбаEngrequest
xaxraisim IV (-bı)azjdeşilmiş yer, dəlikруcнишаEngniche, recess
xakandazisim IV (-bı)azjxakandazруcсовокEngdust pan
xalatisim III (-bı)azjxələtруcхалатEngrobe
xalayisim II (-er)xaladial. var.azjxalayруcтётяEngaunt
xalçeisim III (-bı)azjxalçaруcковёрEngrug
xalğudisim I, II (-ar)azjqudaруcродняEngin-laws
xalq`isim IV (-bı)azjxalqруcнародEngpeople
Xanisim I (-ar)azjXanруcХанEngHan
xanaisim IV (-bı)azjdəzgahруcпрядильный станокEngloom
xanımisim II (-ar)azjxanımруcгоспожаEngtitle of address (female)
xapisim IV (-bı)azjarxaруcзад, круп коняEnghind end
xapna k`opiyisim III (-er)azjquyruqcuq sümüyüруcпоследний позвоночникEngtailbone
xaraisim IIIazjnoxudруcгорохEngpeas
xaraisim IV (-bı)azjdoluруcградEnghail
xaralisim III (-bı)azjxaralруcбольшой мешокEngbig bag
xarangisim IV (-bı)azjdirəkруcопораEngsupport
xasiynaisim I, III (-bı)xaysiynpl (IV)azjaxtaруcкастрицаEngcastrated