दुमी भाषा शब्दकोशमा शब्द खोजी गर्नुहोस्।

 

शब्द खोज्‍नको लागि दायाँतर्फ रहेको कोष्ठमा टाईप गर्नुहोस्।

दुमी, नेपाली वा अङ्ग्रेजी शब्द खोज्‍न सक्नु हुन्छ। तपाईंको की-बोर्डमा कुनै अक्षर टाईप गर्न सक्नुभएन भने माथि रहेका अक्षरहरूमध्येबाट कुनै एकलाई क्लिक गर्न सक्नु हुनेछ।

[सुझाव: खोजी गर्दा बाकसमा रहेको भाषा र शब्दवर्गलाई प्रयोग गर्नै पर्छ भन्‍ने छैन - यी त केवल विस्तृत खोजीका लागि मात्र हुन् ।]

Dumi - Nepali - English Dicttionary

Publication Status

Rough draft

Self-reviewed draft

Community-reviewed draft

Consultant approved

Finished (no formal publication)

Formally published