[:tl]

Hanapin ang salita sa diksiyunaryo ng mga Mapun.

books1

Para hanapin ang salita, isulat ito sa loob ng kahon na nasa kanan.
Maari mong hanapin ang salita o parte ng salita sa lenggwaheng Mapun o sa Inggles.
Upang maisulat ang mga karakter na wala sa keyboard, i-click ang isa sa mga butones sa ibabaw ng search box.

[Tip: you can ignore the Languages and Parts of Speech drop-down boxes - they are for advanced searches]

[:en]

Search for a word in the Mapun language dictionary.

books1

To search for a word, type it into the box on the right.
You can search for a word or part of a word in Mapun or English.
To enter characters unavailable on the keyboard, click on one of the buttons above the search box.

[Tip: you can ignore the Languages and Parts of Speech drop-down boxes - they are for advanced searches]

[:]

Browse Mapun - English

a
b
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
y

Publication Status

Rough draft

Self-reviewed draft

Community-reviewed draft

Consultant approved

Finished (no formal publication)

Formally published