Browse Tsakhur


ı`


ı`dıq`isim IV (-bı)azjismarişруcпослание, мессажEngmessage
ı`ğiğaniyisim III (-bı)azjçətənə qozруcкрепкий орехEngunshellable nut
ı`hnaisim IV (-bı)əhnadial. var.azjoynaqруcсуставEngjoint
ı`htibarisim IV (-bı)azjehtibar, inamруcдовериеEngtrust
ı`xiyməsd. I, IV (-bı)ı`vxiyIIIazjvurmaqруcбитьEnghit
ı`xnaisim IV (-bı)azjyaraруcязваEngcut
ı`qqəsfeil I, IVyı`qqəsIIvüqqəsIIIazjgetməkруcсходитьEnggoGina bazareeqa ı`qqes ıkkan.
ı`limisim III (-bı)1IIIazjelmруcнаукаEngscience2IIIazjbilikруcзнаниеEngknowledge
ı`məratisim IV (-bı)1IVazjsarayруcдворецEngcastle2IVazjbəzəkруcнательное украшениеEngjewelry
ı`mı`risim III (-bı)azjömürруcжизньEnglife
ı`mı`r xıliynaisim I, II (-bı)azjuzun ömürlü руcдолгожительEnglong-lived
ı`mraisim III (-bı)azjçiftleşme çağrısıруcпризыв к зачатиюEngmating call (animal)