Browse Tsakhur


gh


ghadırisim III (-bı)azjkömürруcугольEngcoal
ghalisim IV (-bı)azjağzıруcротEngmouth
ghalena-mizenaisim IIIazjhal-əhval soruşmaqруcобщениеEngcommunication
ghalena-mizenaisim IV (-bı)azjdil-ağız, söhbətруcразговор, речьEngconversation, talk
ghalybayisim III (-bı)azjəsnəməруcзеваниеEngyawn
ghamisim IV (-bı)azjsünbüldə tikanlı ucluqруcостьEngwheat beard
gham
Ghınişisim IazjTanrıруcБогEngGod