Browse Tsakhur


g


gabaisim III (-bı)gəbədial. var.azjqəbəруcковёрEngcarpet
gabicisim IVруc16 килограмEng16 kilograms
gaçisim III (-bı)azjbuynuzруcрогEnganimal's hornMaralna gaç ç`alagee yuveeqa açabxir.
gaççulisim IV (-er)azjxiyarруcогурецEngcucumbersynxıyar
gadeisim I (-bı)azjoğlanруcмальчикEngboy
gadigisim IV (-bı)azjqədiqруcперевалEngpass
gadirisim III (-ar)azjcavan təkəруcмолодой турEngyoung mountain goat
gafisim III (-bı)azjsöhbətруcразговорEngconversation
gafasisim IV (-bı)azjqəfəsруcклеткаEngcage
gakkabayisim III (-bı)azjkəklikруcкуропаткаEngpartridge
Galisim IV (-bı)azjyer adı (Azərbaycan)руcназвание Азербайджана у цахурцевEngname the Tsakhur gave to Azerbaijan
galstuk`isim IV (-bı)azjqalstukруcгалстукEngmen's necktie
gancisim I, II (-ar)azjgəncруcюношаEngteenager
ganzisim IV (-bı)azjqayaруcутёсEngoutcropping
gaparisim IIIazjəlçalmaqруcаплодисментыEngapplause
garcisim IV (-bı)azjdışруcзубчик чеснока или лукEnggarlic or shallot clove Şəhla sa garc sipayn alle!
gardanisim III (-bı)azjboynuруcшеяEngneck
garğaisim III (-bı)azjqarğaруcворонаEngcrowsynqən
garğadeliyisim III (-bı)azjqarğıdalıруcкукурузаEngcorn
gavaleisim III (-bı)azjgəvalıруcсливаEngplum
gavgarisim III (-bı)azjdütdəkруcтютекEngrecorderGeer yusanaang`ulle gavgar humuna eyhen.
Gavgazisim III (-ar)EngCaucasus
gazalisim III (-bı)1IIIazjquyruq altıруcподхвостникEngcrupper (strap under horse's tail)2I, IIazjrutul xalqıруcрутулецEngRutul (people group)
Gazalisim I, II (-ar)azjrutulların adıруcрутульцыEngRutul
gazayisim III (-bı)azjkərkiруcкиркаEngpickaxe
gazay